Convocatòria PROJECTES MULTIMÈDIA i MULTIFÒNICS

Període d’admissió de sol·licituds: del 6 d’octubre al 3 de novembre de 2014

Tirso_Orive_mediaestruch_2

MediaEstruch es l’àrea de l’Estruch especialitzada en investigació, desenvolupament i innovació tecnològica. Disposa d’un MediaLab equipat amb un parc tecnològic per a la producció de propostes escèniques multimèdia i una sala d’assaig de 9 x 11metres amb magatzem annex.

Llistat de material
 Consultar

Tipologia dels projectes
Projectes d’arts escèniques i/o performàtiques relacionats amb el us i/o la investigació tecnològica i multimèdia.

Destinataris
Creadors, col·lectius i companyies escènics, de l’àmbit internacional, de l’estat espanyol o de Catalunya.

Període de residència
Del 12 de gener fins el 30 de juny de 2015

Com sol.licitar residència?

CAL EMPLENAR LA SEGÜENT FITXA i enviar-la per correu electrònica a estruch@ajsabadell.cat junt amb un dossier:

. Número i nom de la convocatòria:
. Nom i cognoms del sol·licitant:
. Nom de la companyia o artista:
. Nom de l’espectacle o projecte:
. Mail de contacte:
. Telèfon de contacte:
. Adreça postal:
. Tipus d’espai necessari: Marcar amb una X:

MEDIALAB_____ i / o SALA MULTIMEDIA____ i / o ESPAI VIVER___

. Dates de residència:
. Horaris aproximats de treball al centre:
. Lloc previst d’estrena o presentació (si s’escau):
. Enllaç a vídeos de treballs anteriors:

Criteri de selecció
La Comissió de selecció valorarà d’interès de la proposta i la seva adequació als serveis i recursos oferts per MediaEstruch.

Condicions de la cessió
Tota residència de producció de MediaEstruch implica un compromís d’exhibició dels resultats de la recerca desenvolupada en el centre.

La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar obligatòriament en tots els materials de difusió relacionats amb el projecte produït el logotip del centre i el de l’Ajuntament de Sabadell en qualitat d’organisme col·laborador.

Els artistes o col·lectius seleccionats en residència signaran un document que regularà la cessió de l’espai i del material, on constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com també l’acceptació de la normativa d’us, a mes de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residencia de creació, si s’escau.

L’incompliment per part de l’artista, col·lectiu o companyia seleccionat d’aquests acords deixaran sense efecte la cessió dels espais i les infraestructures destinats a la residencia.

Comissió de selecció
. Núria Nia, direcció de comunicació MediaEstruch
. Giovanni Marco Zaccaria, regidor de MediaEstruch
. Francesc Benlliure, gerent de MediaEstruch
. Manel Rodríguez, director de l’Estruch

Per a més informació
Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix MediaEstruch, consulteu www.lestruch.cat o contacteu per e-mail a mediestruch@lestruch.cat