residencia artistica barcelona

Oberta la convocatòria de residències d’Art Digital per projectes multimèdia i multifònics a MediaEstruch, el departament digital de l’Estruch, Fàbrica de Creació.

 

DEL 21 JUNY AL 15 DE JULIOL DE 2016

MediaEstruch es l’àrea de l’Estruch Fàbrica de Creació especialitzada en investigació, desenvolupament i innovació en l’art digital i la tecnologia. Disposa d’un MediaLab equipat amb un parc tecnològic per a la producció de propostes escèniques multimèdia i una sala d’assaig de 9 x 11 metres amb magatzem annex, projector i pantalla de projecció. Els residents de MediaEstruch poden fer ús de l’espai MediaLab i del seu equipament, de la sala d’assaig i de l’espai de treball del viver. La residència ofereix també possibilitat d’allotjament i conclou amb una mostra oberta del projecte desenvolupat per l’artista.

 

Llistat de material
Consultar

 

Tipologia dels projectes

Projectes d’arts escèniques i/o performàtiques relacionats amb l’ús i/o la investigació tecnològica, multimèdia i multifònica. Es valoraran especialment aquells projectes que incorporin una vessant d’investigació social així com aquells projectes que ofereixin dinàmiques obertes a la ciutadania.

 

Destinataris

Creadors, investigadors, col·lectius i companyies escèniques, de l’àmbit internacional, de l’estat espanyol o de Catalunya que apliquen les arts digitals en els seus projectes.

 

Període de residència
De l’1 d’octubre de 2016 al 20 de Juny de 2017, Dates a escollir, amb possibilitar d’allotjament gratuït.

 

Com sol·licitar residència?

Copieu la fitxa següent al cos d’un missatge de correu, empleneu-la amb les vostres demandes de residència i envieu-la a: estruch@ajsabadell.cat, posant a l’assumpte el número i nom de la convocatòria.

Caldrà adjuntar al mateix correu un document amb la descripció del projecte i currículum de l’artista o companyia (en format pdf, no superior a 3MB).


 
FITXA DE SOL·LICITUD DE RESIDÈNCIA

Número i nom de la convocatòria:

Nom i cognoms del sol·licitant:

Nom de la companyia o artista:

Nom de l’espectacle o projecte:

Mail de contacte:

Telèfon de contacte:

Adreça postal:

Tipus d’espai necessari: MEDIALAB i / o SALA MULTIMEDIA i / o ESPAI VIVER Dates de residència:

Horaris aproximats de treball al centre:

Lloc previst d’estrena o presentació (si s’escau):

Enllaç a vídeos de treballs anteriors:
Els projectes seleccionats es faran públics el 19 de juliol de 2016 al web de l’Estruch www.lestruch.cat.

 

Criteri de selecció
La Comissió de selecció valorarà d’interès de la proposta i la seva adequació als serveis i recursos oferts per MediaEstruch, amb especial atenció a aquells projectes que desenvolupin una investigació de caire social lligada a la temàtica tecnològica.

 

Comissió de selecció
. Francesc Benlliure, Núria Nia. MediaEstruch
. Manel Rodríguez, director de l’Estruch

 

Condicions de la cessió
Tota residència de producció de MediaEstruch implica un compromís d’exhibició dels resultats de la recerca desenvolupada en el centre.

La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar obligatòriament en tots els materials de difusió relacionats amb el projecte produït el logotip del centre i el de l’Ajuntament de Sabadell en qualitat d’organisme col·laborador.

Els artistes o col·lectius seleccionats en residència signaran un document que regularà la cessió de l’espai i del material, on constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com també l’acceptació de la normativa d’us, a mes de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residencia de creació, si s’escau.

L’incompliment per part de l’artista, col·lectiu o companyia seleccionat d’aquests acords deixaran sense efecte la cessió dels espais i les infraestructures destinats a la residencia.

Per a més informació
Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix MediaEstruch, consulteu www.lestruch.cat o contacteu per e-mail a mediestruch@lestruch.cat

Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix MediaEstruch, consulteu www.lestruch.cat o envieu email a mediestruch@lestruch.cat

MediaEstruch és un projecte de l’Ajuntament de Sabadell i Trànsit Projectes, amb la col·laboració d’UmesDos i MATICS Barcelona.