residencia artistica mediaestruch sabadell art digital

El Medialab de MediaEstruch és un espai d’experimentació i producció enfocat a les arts digitals on els artistes residents poden desenvolupar el seu projecte des dels seus inicis, amb ajuda de material tecnològic de so, vídeo i interactius i amb assessoria tècnica.

Al Medialab també és realitzen cursos que tenen l’objectiu de fomentar les noves tecnologies dins de l’àmbit artístic i performatiu.

El Medialab consta d’una sala de treball dotada tecnològicament per a desenvolupament de projectes tecnològics, i una sala d’experimentació de 95 m2 amb terra de fusta amb càmera d’aire.

 

El Laboratori ajuda a promoure el desenvolupament tecnològic, apropa l’àmbit de les arts escèniques amb el de les TICs, i és un centre de reflexió i d’interelació de xarxes i dinàmiques internacionals. Entendre la importància d’aquest tipus d’espais de connexió és indespensable per poder generar una estructura integradora i flexible, capaç d’activar totes les dinàmiques que ja s’estan donant en el centre de forma aïllada.


Material disponible Medialab