Durant el més de Juny tindrem en residència artistes estudiants del Màster d’art Sonor, experimentant i desenvolupant els seus projectes, els artistes que tindrem són:

– NAHUN SALDAÑA, FRANCESC QUINTANA
 – JAVIER IGNACIO ROJAS
– ESTEBAN HERNÁNDEZ
– HAIZE LIZARAZU