#InternetFlags és la proposta pràctica vinculada a la recerca doctoral que Irma Marco desenvolupa a la Universitat de Barcelona, basada en el seu interès per les tecnologies mòbils en la societat hiperconectada.

El projecte es desplega en múltiples formats: visual site-specific, sessions de debat i tallers oberts. Irma Marco en la seva recerca emfatitza el moment històric de canvi de paradigma, caracteritzat per un ús generalitzat i massiu de la comunicació a través d’internet, majoritàriament gràcies a dispositius mòbils que permeten una connexió constant.

Durant la seva estada a MediaEstruch la primavera de 2021, Irma Marco ha confeccionat una gran pancarta, l’obra “Where do you want to go today?”, que s’ha pogut veure a la façana de l’edifici principal de l’Estruch Fàbrica de Creació i posteriorment a la façana principal del Campus de la UAB de Sabadell.

En aquest vídeo l’artista ens parla de l’obra:

Where do you want to go today? Forma part d’#internetflags, recerca doctoral en curs d’Irma Marco, que consta d’una anàlisi teòrica i una mostra expositiva de banderes amb text sobre el debat de la sobirania digital en la societat hiperconnectada.

La peça s’apropia de l’eslògan de la coneguda companyia Microsoft, utilitzat a partir de 1994 en els seus llançaments de Windows 95 i 98. Aquests sistemes operatius prometien un salt qualitatiu respecte a la connectivitat, publicitat l’ideal de poder viatjar simbòlicament a qualsevol part del món a través de finestres, des de la pantalla de l’ordinador. Un quart de segle després, recontextualitzem el missatge per reflexionar sobre el complex panorama actual, en el qual les tecnologies digitals són controvertides i ens brinden tant possibilitats com limitacions. Com Byung-Chul Han (2018) diu respecte a l’habitant de l’univers hipertextual, la finestra simbolitza no sols l’obertura, sinó també la protecció i l’aïllament del món exterior. Aquesta idea també connecta amb la situació actual de pandèmia, en la qual tant les relacions socials com la mobilitat es veuen fortament afectades i per tant es virtualitzen encara més.

#Internetflags suposa una obertura de l’art al públic en l’escenari actual de 2021.

Aquestes obres amb missatges textuals sobre el fenomen digital susciten una recepció accessible: activen un dispositiu de comunicació que recupera el concepte de xarxa com a comunitat interconnectada, en la qual les banderes són nodes transitables en l’àmbit de la ciutat. Es tracta d’una recerca sobre Internet situada que reflexiona sobre el format expositiu, en relació amb diverses disciplines i contextos. Proposa també un escenari híbrid des del punt de vista conceptual, en tant que genera una reflexió sobre el virtual des de l’entorn físic. #Internetflags contribueix a generar espais d’art que dialoguen amb la ciutadania i a potenciar la consciència crítica col·lectiva en el context actual.

L’obra Where do you want to go today s’emmarca dins d’#Internetflags, i s’ha produït amb el suport de l’Estruch Fàbrica de Creació de Sabadell durant la residència de l’artista al MediaEstruch, àrea d’arts digitals de l’Estruch, l’abril de 2021.