NETFLUX és el projecte d’Anaïs Llácer, resident de MediaEstruch

Una xarxa creativa de Sabadell, una plataforma en línia entesa com un espai de representació, interacció, intercanvi i comunicació entre la comunitat artísitca de Sabadell per tal de promoure i facilitar la col·laboració entre els seus components i la visibilitat dels seus projectes.

A tall d’arxiu, cada artista es presenta a la comunitat a través de la creació d’un perfil personalitzat on exposar els seus projectes a més compartir, interactuar i col·laborar amb la resta de la comunitat així com d’informar sobre esdeveniments, tallers i exposicions que seran fàcilment localitzables mitjançant el cercador:

http://www.netflux.org/