“El 80% dels enquestats diu que compartir els fa feliços, excepte si es tracta del raspall de dents.”

El 80% de los encuestados dice que compartir los hace felices, excepto si se trata de cepillo de dientes.

SAMSUNG

Treat or Treat és una plataforma d’intercanvi no monetari. En TREAT or TREAT un emprenedor, una startup o una personalqualsevol presenta els coneixements, serveis o productes que necessita, així com els coneixements, serveis o productes que està disposat a aportar a canvi. Neix una xarxa de col·laboració sense fronteres i sense intercanvi monetari que apropa projectes i persones.

Treat or Treat fonamenta la seva activitat damunt els valors de la confiança entre les parts i l’intercanvi com a medi per aconseguir el benefici comú, i la felicitat personal.

El seu model de negoci rau en proporcionar serveis “premier” per aquells amb necessitats específiques, i possibilita una eina útil i gratuïta per la gran majoria de col·laboradors.

Treat or treat es fa gran amb el creixement de la confiança entre les persones, i comença tot just ara a desenvolupar-se i a presentar-se davant la comunitat.

Model de negocifoto

www.treatortreat.net

 

SAMSUNG

Treat or Treat es una plataforma de intercambio no monetario. En TREAT oro TREAT un emprendedor, una startup o una personalqualsevol presenta los conocimientos, servicios o productos que necesita, así como los conocimientos, servicios o productos que está dispuesto a aportar a cambio. Nace una red de colaboración sin fronteras y sin intercambio monetario que acerca proyectos y personas.

Treat or Treat fundamenta su actividad sobre los valores de la confianza entre las partes y el intercambio como medio para lograr el beneficio común, y felicidad personal.

Su modelo de negocio radica en proporcionarles servicios “premier por aquellos con necesidades específicas, y posibilita una herramienta útil y gratuita para la gran mayoría de colaboradores.

Treat or treat se hace mayor con el crecimiento de la confianza entre las personas, y comienza justo ahora a desarrollarse ya presentarse ante la comunidad.

Modelo de negocio

foto

www.treatortreat.net