vivero_estruch
El viver d’emprenedoria MediaEstruch és un espai per projectes empresarials embrionaris de l’àmbit de les noves tecnologies.

Però el viver d’emprenedoria MediaEstruch és, en paral.lel, un marc per a la exploració i el foment del paradigma empresarial de les Economies del Be Comú.

En altres paraules, el viver d’emprenedoria MediaEstruch és un espai per a empreses embrionaries de l’ambit de les noves tecnologies que creuen en la creació d’externalitats positives comunitaries i en la col.laboració com a estratègia de desenvolupament propia i col.lectiva.

En aquest sentit, el viver d’emprenedoria MediaEstruch és un laboratori de consiliencia transdisciplinar, un context de recerca i de producció per a emprenedors en el marc d’un centre de producció artística. Un espai de cooperació integral, horitzontal i holística entre emprenedors, artistes, actors socials i cientifics.

• Els projectes gaudiran d’un coaching especialitzat per tal de generar aquest context d’innovació i consiliencia.

• Aquest coaching es reforçarà amb un programa formatiu multidisciplinar.

• Disposaran d’assessorament especialista i transversals.

vivero_estruch
El vivero de emprendimiento MediaEstruch es un espacio para proyectos empresariales embrionarios del ámbito de las nuevas tecnologías.

 Pero el vivero de emprendimiento MediaEstruch es, en paralelo, un marco para la exploración y el fomento del paradigma empresarial de las Economías del Bien común.

En otras palabras, el vivero de emprendimiento MediaEstruch es un espacio para empresas embrionarias del ámbito de las nuevas tecnologías que creen en la creación de externalidades positivas comunitarias y en la colaboración como estrategia de desarrollo propia y colectiva.

En este sentido, el vivero de emprendimiento MediaEstruch es un laboratorio de consiliencia transdisciplinar, un contexto de investigación y de producción para emprendedores en el marco de un centro de producción artística. Un espacio de cooperación integral, horizontal y holística entre emprendedores, artistas, actores sociales y científicos.

• Los proyectos tendrán un coaching especializado para generar este contexto de innovación y consiliencia.

• Este coaching se reforzará con un programa formativo multidisciplinar.

• Dispondrán de asesoramiento especialista y transversal.